ZEMĚ TŘETÍHO SVĚTA

Existuje spousta důvodů, proč jsou země v Africe ekonomicky nestabilní. Je zde nízká životní úroveň obyvatel, většina jich žije pod hranicí chudoby. Vysoké rozdíly mezi bohatou a chudou vrstvou obyvatel, v podstatě zde neexistuje střední vrstva. Co stojí za tak nízkou ekonomikou? Proč je vývoj afrických zemí tak těžký a pomalý? A jak se to lidé snaží změnit?
 zeměkoule a měsíc
Politika
Nestabilita politiky je způsobena hlavně kolonizací v minulosti. Lidé se museli podřizovat a poslouchat jiné státy. Často byli vyvražďováni a vytlačováni cizinci, kteří zničili jejich kulturu. V minulosti zde také proběhlo několik masakrů a genocid, kdy se obyvatelé vraždili mezi sebou. Nejznámější genocida je z minulého století a odehrála se ve Rwandě. Menšinová skupina obyvatel se chopila vlády a genocida mohla začít. Ani OSN tomu nedokázala zabránit.
 
Vzdělání
Lidé si myslí, že je zde malá míra vzdělanosti a děti nemají přístup ke školám. Ano, v minulosti zde byla minimální vzdělanost, ale v posledních letech se situace značně vyvinula. Díky humanitární pomoci i vlastní iniciativě se vzdělanost zvýšila a dosahuje i 90%. Školy zde nejsou tak kvalitní, ale vyvíjí se.
 
Zahraniční firmy
Díky velké politické nestabilitě, občanským válkám a celkové situaci zde zahraniční společnosti nechtějí stavět závody a investovat zde peníze. Je těžké se na místní trh dostat a obtížné v té zemi továrny udržovat. Dnes se sem snaží státy firmy přilákat a nabízejí jim různé výhody.
 
Vývoz surovin
Státy nemají peníze na drahé stroje a země tak vyváží převážně vytěžené suroviny, které samozřejmě nestojí tolik, jako zpracovaný produkt.
 afrika namibie
Korupce
V Africe je největší korupce na světě, právě díky velkým rozdílům mezi bohatými a chudými. I když má země obrovské zásoby například ropy, většina peněz končí u bohatých lidí. I přes toto nerostné bohatství a velkých příjmů z něj, obyčejným lidem nejde vůbec nic.
 
Funguje zde mnoho humanitárních organizací a situace Afriky se stále zlepšuje, uvidíme, jak to bude v budoucnu pokračovat.